O Sztuka i Moda

Nazwa portalu nawiązuje do popularnego miejsca na mapie międzywojennej Warszawy. Kawiarnia Sztuka i Moda znajdowała się na ulicy Królewskiej 11 i pełniła rolę elitarnego salonu literacko-muzycznego. Założyła ją hrabina Zofia Raczyńska, secundo voto podporucznikowa Zofia Arciszewska. Sztuka i Moda była miejscem spotkań artystów i literatów. Organizowano tam koncerty z udziałem znanych artystów, wystawy malarskie, pokazy mody, wystawy psów