O Sztuka i Moda

Nazwa portalu nawiązuje do popularnego miejsca na mapie międzywojennej Warszawy. Kawiarnia Sztuka i Moda znajdowała się na ulicy Królewskiej 11 i pełniła rolę elitarnego salonu literacko-muzycznego. Założyła ją hrabina Zofia Raczyńska, secundo voto podporucznikowa Zofia Arciszewska. Organizowano tam wystawy malarskie, pokazy mody, wystawy psów. Sztuka i Moda była miejscem spotkań artystów i literatów.

Sztuka i Moda
Foto: NAC
Sztuka i Moda
Foto: NAC
Sztuka i Moda
Foto: NAC
Sztuka i Moda
Foto: NAC
Sztuka i Moda
Foto: NAC
Sztuka i Moda
Foto: NAC
Sztuka i Moda
Foto: NAC